BG EN RU
 
От 1990 г. проф. Манчев е асистент по неврология в Катедрата по неврология и неврохирургия на ВМИ-Стара Загора,а от 1991 г. е главен асистент в катедрата.
През 1996 г. е избран за доцент и ръководител на катедрата по неврология и психиатрия в Медицинския факултет-Тракийски университет, Стара Загора, където работи и понастоящем. Той е член на Факултетния съвет на Медицинския факултет и от 2009 г. заместник-декан на същия факултет. Като преподавател провежда пълния курс от лекции по неврология със студенти по медицина.
 

Занимава се и с обучението на специализиращи лекари по неврология от региона и на общопрактикуващи лекари. Проф. Манчев е републикански консултант по неврология за Старозагорска, Сливенска, Бургаска и Ямболска област

начало | за мен | практика | публикации | контакти | cv-bg