BG EN RU
Проф. И. Манчев е автор и съавтор на 140 научни трудове във всички основни направления на неврологията, в това число и на 14 монографии и ръководства, 1 рационализация. Значителна част от трудовите му са посветени на съдовите заболявания на нервната система - епидемиология, клиника и диагностика. Другите са свързани с изследване на множествена склероза, менингит и енцефалит, миастения гравис епилепсия и др. Някои от публикациите му са били представени на международни форуми и публикувани в уважавани чуждестранни издания. Неговата монография “Epidemiology of the risk factors for cerebrovascular disease“ е публикуван в Канада и САЩ и “Systemic hereditary degenerative and dystrophic diseases of the nervous and muscular system” е публикувана в Обединеното кралство и САЩ през 2007 г. Неговите научни трудове са цитирани повече от 500 пъти в чуждестранни научни източници.

Той е член на Съюза на учените в България, на Българското научно дружество по неврология, на Управителния съвет на фондацията „Предпазване от мозъчни инсулти”, на International Brain Research Organization и на the European Federation of Neurological Societies. Той е и член на редакционната колегия на списанията: „Мозъчносъдови заболявания”, „Българска неврология”, „ Българска неврологична и психиатрична практика” и на "Journal of Biomedical and Clinical Research". Биографични бележки за него са поместени в годишниците на Американския биографичен институт и Международния биографичен център, Кеймбридж. Удостоен е от центъра в Кеймбридж с диплома и медал на изтъкнат учен. През 2008 г. неговата автобиография е включена в изданието "1000 причини да се гордеем, че сме българи.
начало | за мен | практика | публикации | контакти | cv-bg