BG EN RU
Проф. д-р Иван Христов Манчев, д.м.н. е роден в гр. Пловдив. Висшето си образование е завършил през 1978 г. в Медицинската академия - София. >>
Проф. Манчев е автор и съавтор на 140 научни трудове във всички осн. направления на неврологията, на 14 монографии и ръководства и 1 рационализация>>
  Проф. И. Манчев е републикански консултант по неврология за Старозагорска, Сливенска, Бургаска и Ямболска област. >>
начало | за мен | практика | публикации | контакти | cv-bg