BG EN RU
Тракийски университет- Медицински факултет, Стара Загора

Проф. д-р Иван Христов Манчев, д.м.н, PhD
Ръководител на Клиника по неврология

бул."Столетов" 2
Медицински университет
Катедра по неврология

   

Тел: +359 42 600 735
GSM: +359 886 800 579

ivan_manchev@yahoo.com

 
начало | за мен | практика | публикации | контакти | cv-bg