BG EN RU
През 2010-а проф. Манчев е номиниран за “British Doctor of Philisophy Degree” (PhD) standart” от UK NARIC. През 2011 г. е удостоен с научната степен "Доктор на медицинските науки". През 2011г. той е избран за професор по неврология. Под негово ръководство са защитени 5 дисертации за придобиване на научната и образователна степен „доктор”

Проф. д-р Иван Христов Манчев, д.м.н. е роден в гр. Пловдив. Висшето си образование е завършил през 1978 г. в Медицинската академия - София

От 1981 г. до 1990 г. е работил като ординатор в Неврологично отделение на ПОБ - Бургас.
През 1983 г. е придобил специалност по неврология, а през 2006 г. и „Обща медицина”. От 1985 г. той е работил като сътрудник по "Дългосрочна комплексна целева програма за изучаване на човека и неговия мозък". В рамките на програмата е приготвил дисертационен труд за придобиване на научна степен „Кандидат на медицинските науки”, която е защитил през 1989.
  През 2014г. проф.Манчев е избран за академик в Международната Славянска академия за наука , образование, изкуство и култура.